Adultsexchatclub - Ang pagdating at paglaganap ng islam

Ayon sa mga paniniwalang Islamiko, dito sa lugar na ito sa edad na 40 sa buwan ng Ramadan nang kanyang matanggap ang unang pahayag mula sa diyos.

Pagkatapos ng tatlong taon pagkatapos ng pangyayaring ito, kanyang sinimulang ipangaral ng publiko ang mga pahayag na ito na naghayayag na "ang diyos ay isa", ang kumpletong pagsuko dito(islam) ang tanging paraang katanggap tanggap sa diyos at siya ay isang propeta at sugo ng diyos tulad ng ibang mga propetang Islamiko.

For one, it would allow historians to pinpoint exactly when the Prophet was appointed by Allah. but later Iran absorbed Islam and highly supported and developed it.

The timeline also shows the spread of Islam across Asia, Africa, and Europe. The capital of Islam is in Makkah where the Kaaba is located, the most sacred site in Islam. Islam is Iran is Shia Islam and in Saudi Arabia is mostly Sunni Islam.

Noong 632 CE, mga ilang buwan pagkatapos ng pagbalik nito sa Medina mula sa kanyang Pilgrimaheng Pagpapaalam, si Muhammad ay nagkasakit at namatay.

Sa panahon ng kanyang katamayan, ang karamihan sa Arabian Peninsula ay naakay sa Islam at kanyang napag-isa ang mga tribo ng Arabia sa isang relihiyosong Muslim na politiya.

Inangking binantaan ni Umar na susunugin ang bahay malibang lumabas si Fatimah na anak ni Muhammad at asawa nitong si Ali upang manumpa ng katapatan kay Abu Bakr.

Dahil nagbanta si Fatima na aalisin ang takip ng kanyang buhok, si Abu Bakr ay umatras.

Pagkatapos ng walong taon ng pakikidigma sa mga tribo sa Mecca, ang kanyang mga tagasunod na lumago na sa panahong ito sa mga 10,000 ay sumakop sa Mecca.

Winasak ni Muhammad ang mga simbolo ng paganismo sa Mecca at ipinadala ang kanyang mga tagasunod upang wasakin ang lahat mga natitirang templong pagano sa buong Silanganing Arabia.

Ang mga pahayag(o Ayah) na literal na nangangahulugang "mga tanda [ng diyos]" na iniulat ni Muhammad na kanyang natanggap hanggang sa kanyang kamatayan ay bumubuo ng mga bersikulo o talata ng Qur'an at itinuturing ng mga Muslim bilang "salita ng diyos" at batayan ng relihiyong Islam.

50 Comments

  1. Happy viewers"I didn't believe that there is such thing as a free camsite. "added on by Paul"Amazing, i clicked and i wasn't asked for a credit card. "added on 4 January 2018 by Ted from Arizona"I am so happy i found this website, i can enjoy all the adult chatrooms and best of all it's all free."added on 2 December 2017 by Richard"Wow!

  2. Font size Font size option allows you to change chat font size.

  3. With the Strictly curse looming large, who is Stacey Dooley dating?

Comments are closed.